Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Minh Tú

  • Trụ sở chính: 4/4/A2 Vũ Ngọc Nhạ, Nha Trang, Khánh Hoà
  • Website: www.minhtu.vn
  • Hotline: 0769 56 00 56